Zaštita ličnih podataka i kolačići

1. Opšte informacije za posjetioce web stranice

Mi posvećujemo veliku pažnju zaštiti vaših ličnih podataka. Iz tog razloga, a u skladu sa relevantnim procedurama za zaštitu podataka – posebno pravilima o zaštiti opštih podataka (GDPR) – obavještavamo vas o prikupljanju, procesiranju i korištenju vaših podataka tokom vaše posjete našoj web-stranici.

Slijedeći podaci se procesiraju ili snimaju tokom vaše posjete:

 • Tip i verzija pretraživača
 • Korišteni operativni sistem
 • Referalni URL (prethodno posjećene stranice)
 • Ime/naziv kompjutera s kojeg se pristupa (IP adresa)
 • Vrijeme zahtjeva od strane servera

1.1. Svrha i trajanje procesuiranje podataka/objava podataka

Koristimo ove podatke samo da bi optimizirali pojavnost i dokaze u slučaju neodobrenog korištenja naše web stranice te ih brišemo, sve dok ne postoji pravna osnova za čuvanje podataka duže od 7 dana.

Vaši lični podaci neće biti objavljeni javno s naše strane. U okviru prikupljanja i obrade podataka, podaci se prenose IT procesorima unutar firmi kćerki. U nekim slučajevima ovaj pružalac usluga zakupljuje dodatne procesore (npr Google LLC). Otkrivanje podataka trećim licima se ne dešava, osim u slučajevima kada su neophodni vlastima u slučajevima pravnih zahtjeva pred sudom ili javnim autoritetom. U takvim slučajevima, podaci se automatski brišu nakon što završi takav postupak.

1.2. Kolačići (Cookies)

Mi koristimo kolačiće kako bismo našu ponudu učinili lakom za korištenje. To su mali tekstualni fajlovi koji se pohranjuju pomoću pretraživača na vašem uređaju. Nisu štetni. Neki kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju sve dok ih ne izbrišete. Oni su u stanju da prepoznaju vaš pretraživač idući put kada posjetite web stranicu.

Ako ne želite da se to dešava, možete prilagoditi svoj pretraživač na takav način da ćete biti informisani o postavci kolačića i onda možete odlučiti želite li ih prihvatiti od slučaja do slučaja.

Deaktivacijom kolačića funkcionalnost naše web stranice može biti limitirana.

2. Kontakt formular

Mi posvećujemo veliku pažnju zaštiti vaših ličnih podataka. Iz tog razloga, a u skladu sa relevantnim procedurama za zaštitu podataka – posebno pravilima o zaštiti opštih podataka (GDPR) – obavještavamo vas o prikupljanju, procesiranju i korištenju vaših podataka.

Kad nas kontaktirate, vi nam omogućavate uvid u naredne podatke, koje mi skupljamo i procesuiramo:

 • Ime i Prezime
 • E-mail adresu
 • Tekst poruke

Dodatno, tehničke informacije se automatski transmitiraju nama kad se naše stranice posjećuju. Ovo uključuje, između ostalog, informacije o korištenom pretraživaču, kao i datum i vrijeme vaše posjete. Ovi se podaci koriste u svrhu optimizacije naše web stranice.

2.1 Svrha i trajanje procesuiranja/objave podataka

Mi koristimo podatke koje nam dostavite u online formi isključivo u svrhu komuniciranja vašeg kontakta s nama. Također, imate šansu da zakažete sastanak za savjetovanje u našem uredu. Korištenje podataka u svrhu kompletiranja kontakt formulara je neophodno i shodno tome legitimno unutar pravila/regulacija o opštoj zaštiti podataka (čl. 6 para. 1 stav a, b i f GDPR). Mi koristimo vaše podatke onoliko dugo koliko je neophodno da ispune svoju svrhu.

Vaši lični podaci neće biti dostupni javno sa naše strane. U okviru rada na procesuiranju podataka, podaci se prenose IT procesoru unutar firmi kćerki. Otkrivanje podataka trećim licima se ne dešava, osim u slučajevima kad su neophodni vlastima, pripremi ili odbrani u slučajevima pravnih zahtjeva pred sudom ili javnim autoritetom. U takvim slučajevima, podaci se automatski brišu nakon što završi takav postupak.

3. Registracija

Posvećujemo veliku važnost zaštiti vaših ličnih podataka. Iz tog razloga, a u skladu sa relevantnim procedurama za zaštitu podakata – posebno Pravilo o zaštiti opštih podataka (GDPR) – obavještavamo vas o prikupljanju, procesiranju i korištenju vaših podataka.

Kad nas kontaktirate, vi nam omogućavate uvod u naredne podatke, koje mi skupljamo i proceiramo:

 • E-mail adresa
 • Lozinka
 • Ime
 • Kategorija korisnika

Dodatno, tehničke informacije se automatski transmitiraju nama kad se naše stranice posjećuju. Ovo uključuje, između ostalog, informacije o korištenom pretraživaču, kao i datum i vrijeme vaše posjete. Ovi se podaci koriste da optimiziramo našu web stranicu.

3.1 Svrha i trajanje procesuiranja/objave podataka

Mi koristimo podatke koje nam dostavite u online formi isključivo u svrhu komuniciranja vašeg kontakta s nama. Također, imate šansu da zakažete sastanak za savjetovanje u našem uredu. Korištenje podataka u svrhu kompletiranja kontakt formulara je neophodno i shodno tome legitimno unutar pravila/regulacije o opštoj zaštiti podataka (čl. 6 para. 1 stav a, b i f GDPR). Mi koristimo vaše podatke onoliko dugo koliko je neophodno da ispune svoju svrhu.

Vaši lični podaci neće biti dostupni javno sa naše strane. U okviru rada na procesiranju podataka, podaci se prenose IT procesoru unutar firmi kćerki. Otkrivanje podataka trećim licima se ne dešava, osim u slučajevima kad su neophodni vlastima, pripremi ili odbrani u slučajevima pravnih zahtjeva pred sudom ili javnim autoritetom. U takvim slučajevima, podaci se automatski brišu nakon što završi takav postupak.

4. Opšte informacije

4.1. Sigurnost podataka

Mi ćemo tretirati i pohraniti vaše lične informacije sa najvećom brigom i samo za specifične svrhe. Regulacije u okviru GDPR-a se naravno observiraju i osiguravaju naročito kroz odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere.

4.2. Vaša prava

U bilo kojem trenutku imate pravo pristupa informacija o bilo kojim svojim ličnim podacima i uvid u to koje informacije smo pohranili. Mi ćemo rado odgovoriti daljim upitima o takvom predmetu.

Također, imate pravo povrata informacija, brisanje, restrikciju prikupljanja, prenosa podataka, prigovora i blokiranja netačnih ili nezakonito procesuiranih podataka. Molimo vas uputite takav zahtjev putem emaila objavljenog na ovoj stranici.

Ako vjerujete da je procesiranje vaših ličnih podataka od naše strane suprotno sa zakonom o zaštiti podataka ili da su vaša prava na privatnost ugrožena, postoji mogućnosti i žalbe višim instancama u vašoj zemlji. Možete pronaći kompletne informacije na našoj web stranici.