Baumit SanovaUni - Krečno-cementni sanacijski malter široke namjene

Baumit SanovaUni - Krečno-cementni sanacijski malter široke namjene

Krečno-cementni sanacijski malter široke namjene

Krečno-cementni sanacijski malter široke namjene za ručnu i mašinsku ugradnju, dobre paropropusnosti, posebno prikladna za zidove zasićene vlagom i solima. Za vanjsku i unutarnju upotrebu.

  • Višenamjenski sanacijski malter

  • Jednostavna primjena

  • Prikladan za renoviranje

Više informacija